Polityka Prywatności

Cel polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane, w tym dane osobowe, w związku z korzystaniem ze strony internetowej pod adresem: https://www.alstal.eu/ („Serwis”).

Niniejsza Polityka prywatności stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (RODO).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k.

z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Gajowej 99, 85-717 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326054; NIP: 556-26-84-532; REGON: 340563903 („Administrator”).

Jakie dane gromadzimy?

Podczas korzystania z Serwisu mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego to adres poczty elektronicznej. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu obsługi Państwa zapytania.
(do zastosowania tylko gdy na stronie będzie przewidziana taka jej funkcjonalność, tj. możliwość kontaktu przez formularz kontaktowy)

Możemy również zbierać inne dane osobowe udostępnione przez Państwa w treści zapytania. Podanie takich danych jest dobrowolne.

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe? Jaka jest podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zapytania przy pomocy formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Twoim zapytaniem oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Dane przetwarzane na potrzeby realizacji Państwa zapytania będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi Państwa zapytania i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji. Okres przechowywania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Czy udostępniamy dane podmiotom trzecim?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie (podmioty przetwarzające), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z nami, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą z naszej strony. Państwa dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Innym podmiotom trzecim Państwa dane mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie takich danych.

Czy przekazujemy Państwa dane osobowe do państw trzecich?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez nas poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do przetwarzanych przez nas danych osobowych?

Prawo dostępu

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego czasu), a także prawo do wniesienia sprzeciwu.

Prawo do wniesienia skargi

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Czy profilujemy Państwa dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Państwa decyzje?

Nie stosujemy profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

Wszelkie zapytania lub żądania w zakresie opisanym powyżej możesz kierować do nas w formie:

elektronicznej na adres poczty e-mail: biuro@alstal.eu lub iod@alstal.eu 

pisemnej na adres: ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. ul. Gajowa 99, 85-717 Bydgoszcz.

 
zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.