Kontrahenci Alstal

W przypadku danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy z dostawcą lub kontrahentem Pani / Pana dane będą przetwarzane przez cały okres obowiązywania umowy.

W zakresie określonym w odrębnych przepisach Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres w nich wskazany.

Niezależnie od powyższego Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ALSTAL, w tym zapobiegania oszustwom, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez ALSTAL obowiązków wynikających z przepisów prawa), przez okres nie krótszy
niż okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.
Czy udostępniamy Pani / Pana podmiotom trzecim?

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celów określonych powyżej, w szczególności zawarcia i wykonania umowy z dostawcą lub kontrahentem.

Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie ALSTAL (podmioty przetwarzające), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z ALSTAL, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą
ze strony ALSTAL.

Pani / Pana dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom władzy publicznej.
Innym podmiotom trzecim Pani / Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie takich danych.

Czy przekazujemy Pani / Pana dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Pani / Pana dane osobowe mogą zostać przekazane przez ALSTAL poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom zagranicznym, których członkiem jest ALSTAL, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celów określonych powyżej, w szczególności zawarcia i wykonania umowy z dostawcą lub kontrahentem.

Przekazanie danych do państw trzecich będzie mogło nastąpić, tylko jeżeli zostaną dopełnione wymogi przewidziane w art. 44 i n. RODO.

Jakie prawa przysługują Pani / Panu w odniesieniu do danych osobowych?

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych – z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ALSTAL. W takim przypadku ALSTAL przestanie przetwarzać Pani / Pana dane w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla ALSTAL ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani / Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważa Pani / Pan, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane przez ALSTAL w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy profilujemy Pani / Pana dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Pani / Pana decyzje?

ALSTAL nie stosuje w stosunku do Pani / Pana profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.
zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.