English (United Kingdom) Polish (Poland)

Historia firmy

 


ALSTAL Grupa Budowlana jest przedsiębiorstwem kompleksowych usług budowlanych działającym na rynku od 1976 roku. W sierpniu 2009 roku firma przekształciła się z ALSTAL - Budownictwo w Grupę Budowlaną.

 

ALSTAL jako dynamicznie rozwijająca się Grupa Budowlana, realizuje swoje cele w oparciu o odpowiednio spreparowaną strukturę. Wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy mają możliwość łatwiejszego rozwoju, wpływając tym samym na powiększenie kapitału, zdobywając coraz większy udział w rynku i skutecznie na nim konkurując. W ten sposób uzyskują efekt synergii oraz korzyści skali w zakresie wykorzystywania potencjału, jakim każde z nich dysponuje.

 

Spółka działa głównie w sferze budownictwa ogólnego z wyznaczeniem celów dla poszczególnych obszarów jej działalności oraz w sferze produkcji hal i konstrukcji stalowych. Z kolei działalność pomocnicza obejmuje: budownictwo infrastrukturalne, usługi utrzymania ruchu oraz produkcję betonu.

W trakcie 40 lat działalności handlowej, ALSTAL zrealizował z sukcesem wiele obiektów różnego przeznaczenia dla partnerów samorządowych, instytucji publicznych oraz klientów komercyjnych.

 

Uznane na rynku budowlanym portfolio uzupełniają liczne adaptacje, modernizacje i rozbudowy już istniejących obiektów wykonywane m.in. dla wojska, Policji, uczelni wyższych czy jednostek samorządu terytorialnego.
 

 
© 2019 ALSTAL Grupa Budowlana - Generalny wykonawca