English (United Kingdom) Polish (Poland)

ALSTAL Serwis to spółka zależna wchodząca w skład Grupy ALSTAL, która świadczy usługi utrzymania ruchu obiektów przemysłowych oraz inwestycji budowlanych i technologicznych zakładów. 

 

Przedsiębiorstwo ALSTAL obsługuje swoich Klientów w zakresie utrzymania ruchu bloku węglowo-parowego w elektrociepłowniach należących do Grupy Ciech,  która jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego oraz znajduje się w pierwszej pięćdziesiątce największych organizacji gospodarczych w Polsce.

 

Utrzymanie ruchu elektrociepłowni w systemie 24/24 wiąże się z ogromną odpowiedzial- nością, utrzymaniem ciągłości pracy kotłów i urządzeń kotłowych. Obsługa elektrociepłowni to jedno z najtrudniejszych zadań, które wykonujemy z powodzeniem od wielu lat.

 

Oferujemy usługi w zakresie:

 

 • napraw i przeglądów turbogeneratorów
 • wykonawstwa, remontu i montażu instalacji technologicznych przemysłowych
 • wykonawstwa, remontu i montażu urządzeń, aparatów oraz zbiorników ciśnieniowych podlegających odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego
 • wykonawstwa wszelkiego rodzaju rurociągów stalowych
 • montażu, remontu i modernizacji kotłów energetycznych
 • serwisowania kotłów wraz z urządzeniami przykotłowymi
 • montażu, remontu i modernizacji urządzeń współpracujących z kotłami
 • serwisu maszyn i urządzeń stanowiących linie produkcyjne
 • serwisu urządzeń transportowych

 

c_140_90_16777215_0___images_oferta_zur_1.jpg  c_140_90_16777215_0___images_oferta_zur_2.jpg  c_140_90_16777215_0___images_oferta_zur_3.jpg  c_140_90_16777215_0___images_oferta_zur_4.jpg

 

Posiadamy uprawnienia do:

 

a) dokonywania napraw:

 

 • kotłów parowych, wodnych
 • stałych zbiorników ciśnieniowych, parowych, bezciśnieniowych
 • rurociągów technologicznych

 

b) modernizacji:

 

 • kotłów parowych
 • kotłów wodnych
 • stałych zbiorników ciśnieniowych
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
 • rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem
 • elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych

 

c) wytwarzania:

 

 • zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych
 • zbiorników do materiałów cieplnych, zapalnych
 • zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących

 

c_140_90_16777215_0___images_ZUR_uprawnienia_decyzja_1.jpg  c_140_90_16777215_0___images_ZUR_uprawnienia_decyzja_2.jpg  c_140_90_16777215_0___images_ZUR_uprawnienia_decyzja_3.jpg

 

 

 

 

 
© 2019 ALSTAL Grupa Budowlana - Generalny wykonawca